RECENZE

 

Behringer BCD2000 – gramce a mix v jednom

Odkládaný článek o consoli Behringer BCD2000 je konečně zde. Do poslední chvíle jsem vyčkával, zda s podporou tohoto produktu ještě nepřijde nějaký další mixovací program, aby byl článek co nejaktuálnější. Pozdržení se myslím vyplatilo, protože tento produkt se mezi DJ programy pomalu stává běžně podporovaným MIDI kontrolerem, a tak se na něj dnes konečně důklaně podíváme...

 

V současné době již k mixování nejsou nutné gramofony nebo CD přehrávače ve spolupráci s mixážním pultem. Pomalu se totiž na trhu s DJ technikou začínají objevovat produkty typu "vše v jednom", které obsahují  všechny ovládací prvky, které můžete najít na dvou CD přehrávačích a dvoukanálovém mixážním pultu. Těmto zařízením se říká DJ console a dělí se do dvou skupin. První skupinou jsou samostatné přístoje, které ke své práci nepotřebují počítač. Jako zdroj hudby se zde používá hardisk nebo externí USB disky apod. Druhou skupinou jsou přístroje koncipované jako (MIDI) kontrolery. Tyto produkty jsou závislé na počítači a mixovacím programu. K počítači se v současnosti připojují především přes rozhraní USB. Nejznámějšími produkty tohoto typu jsou console firmy Herkules, které však svým vzhledem a velikostí připomínají spíše dětskou hračku než zařízení pro Dje.

Z toho se zřejmě poučila firma Behringer, která před několika měsíci přišla na trh s podobným produktem nazvaným BCD 2000. Tato console již má oproti produktům firmy Herkules mnohem profesionálnější vzhled, a tak není divu, že neustále posouvání termínu uvedení na trh způsobilo mezi DJi celkem slušný poprask. Na trh se tento produkt dostal přibližně v dubnu tohoto roku a pro mnohé Dje to bylo zprvu velké zklamání, které bylo způsobeno tím, že console BCD 2000 korektně fungovala pouze s dodávaným mixovacím programem B-DJ. S postupem času se začaly objevovat různé návody, jak s pomocí speciálních programů donutit BCD 2000 ke korektní spolupráci s různými DJ programy. V současné době je již situace mnohem lepší, consoli BCD2000 můžete využít k ovládání programů B-DJ, Traktor DJ Studio 3, Virtual DJ 4 a DJDECKS. Kromě toho by tato console měla spolupracovat s každým programem, který podporuje ovládání pomocí MIDI, bohužel ne vždy to funguje. Jako příklad bych uvedl program Virtual DJ 3.x, který detekoval MIDI kódy jednotlivých ovládacích prvků této console, ale problém byl v tom, že detekované kódy některých tlačítek a potenciometrů byly občas stejné. Pravděpodobně asi byla chyba v programu, protože ve verzi 4 již vše funguje bezproblémově. Myslím, že historie bylo dost, a tak se konečně pojďme tomuto produktu podívat na zoubek.

Po vybalení console z krabice jsem hned zkontroloval, zda tam je vše, co by tam mělo být. Balení kromě console samotné obsahuje ještě napájecí šnůru, USB kabel k propojení s PC, manuál a CD. Na přiloženém CD se nachazejí ovladače a program B-DJ.

Po prvním pohledu na consoli musím konstatovat, že BCD 2000 vypadá jako malý mixažní pult s neobvyklým rozmístěním jednotlivých prvků. Všechny ovládací prvky jsou umístěny na stejné krabičce o rozměrech 330x100x300 mm, kterou firma Behringer používá i pro své ostatní kontrolery. Nyní se pokusím popsat tento DJ kontroler směrem zespodu nahoru. Úplně dole uprostřed se pochopitelně nachazí crossfader, po jeho stranách pak následují tlačítka PLAY, CUE a nakonec tlačítka pro PITCH BEND. Nad crossfaderem se nachází 10 tlačítek, které jsou umístěny ve dvou sloupcích po pěti tlačítkách. Levý sloupec patří k levému přehrávači a pravý k pravému. Tato tlačítka slouží k smyčkování, automatické synchronizaci, přepínání módu pro JOG kolečko (jog, scratch) atd. Vedle těchto tlačítek se pak nacházejí hlasitostní fadery, JOG kolečka a úplně na kraji console jsou umístěny PITCH fadery. Průměr JOGu je 6 cm, délka drah pitch a hlasitostních faderů je přibližne 7,5 cm, délka dráhy crossfaderu faderu se pohybuje kolem 5,5 cm. Crossfader a hlasitostní fadery jdou lehce, PITCH fadery schválně kladou při pohybu odpor. Nad sloupci tlačítek se nacházejí GAIN potenciometry a vedle nich jsou umístěny třípásmové korekce. Pod každým korekčním potenciometrem se ještě nachází tlačitko s funkcí KILL pro dané frekvenční pásmo. Vedle korekcí jsou pak ještě umístěny vyhledávací (přetáčecí) tlačítka.

Jak můžete vidět na obrázku, tak horní část console je bílými obdelníky rozdělena na 4 části. Levá část obsahuje 3 potenciometry (nastavení hlasitosti a dvoupásmové korekce) a 2  tlačítka (TALKOVER, ON AIR) k nastavení mikrofoního vstupu. Prostřední horní část obsahuje vedle sebe umístěné 4 potenciometry. Pod každým potenciometrem se ještě nachází jedno tlačítko. Tyto ovládací prvky slouží k tomu, aby jste jim přiřadili pro vás potřebné funkce, které nepokryly doposud zmíněné ovládací prvky. Jako dobrý přiklad využití těchto prvků bych zmínil efekty. Spodní prostřední část obsahuje 2 tlačítka nazvaná ANALOG INPUT, která slouží k aktivaci analogových vstupů. Pravá horní část obsahuje 3 potenciometry a jedno tlačítko. První potenciometr slouží k nastavení hlasitosti masteru, další k nastavení hlasitosti sluchátek a zbývající potenciometr pracuje jako crossfader k nastavení hlasitosti levého a pravého kanálu ve sluchátkovám výstupu. Tlačitko zde slouží k přepínání módu (normal, split, master), ve kterém bude sluchátkový výstup pracovat. Nesmím zapomenout zmínit, že většina tlačítek na consoli obsahuje světelnou LED indikaci dané funkce.

Funkce jednotlivých ovladacích prvků, jak jsem je výše popsal se mohou v jednotlivých programech lišit. Případně si téměř vše můžete přenastavit podle sebe. Já jsem jen zmiňoval funkce, které by měl daný ovládací prvek zastávat vzhledem ke svému typu a umístění.

Ještě by nebylo naškodu popsat přední a zadní stranu console. Levá část zadní strany console obsahuje zapínací tlačítko, pod kterým se nachází síťový kontektor. Kousek od síťového konektoru se ještě nachází konektor pro připojení USB kabelu. Pravá část zadní strany obsahuje XLR konektor pro připojení mikrofonu, dále pak 4 cinchové phono vstupy pro připojení 2 gramofonů a nakonec 2 cinchové konektory pro výstup masteru. Jeden ze vstupů je také možno přepnout na linkovou úroveň pomocí tlačítka nacházejícího se nad jeho konektory. Na přední straně console se nachází pouze 6.3 jack konektor pro připojení sluchátek. Jak již zřejmě tušíte, tak kromě MIDI kontroleru BCD 2000 obsahuje také zvukovou kartu. 4in-4out ASIO zvuková karta skrývájící se uvnitř tohoto produktu pracuje se vzorkovací frekvencí 44,1KHz a disponuje 24 bitovými převodníky.

Jak to hraje?

Tuto část článku začnu dílenským zpracováním, které by mohlo být lepší. Pravé JOG kolečko funguje bezproblémově, ale levé mi v jednom místě zadrhává, což je velmi nepříjemné! Pravděpodobně je to neduh pouze mého a případně několika dalších kusů. Proto tradičně doporučuji si tento výrobek před zakoupením vyzkoušet. K ostatním prvkům nemám vzhledem k ceně větší výhrady.

Consoli jsem měl možnost otestovat s programy B-DJ, DJDecks, Virtual DJ 4.0 (a 3.4), Traktor DJ Studio 3.0 a Ableton Live.

Při testování těchto programů jsem zjistil, že nastavení tempa tracku pomocí pitch faderu je občas trochu nepřesné, ale tento nedostatek jsem vyřešil použitím tlačítek, na kterých mám namapován posun pitche o 0,1%. Pro větší přehlednost se budu raději věnovat jednotlivým programům zvlášť.


B-DJ

Program B-DJ je součástí balení a bez připojené console nelze spustit. Ze začátku jsem k němu byl celkem nedůvěřivý a ani jsem nevěřil, že se ještě dočká novější verze. Velmi často totiž programy dodávané spolu s produkty nejsou příliš kvalitní a většinou mají pouze ukázat, že daný produkt funguje. Program B-DJ je však vyjímkou a nebál bych se říci, že dokáže plně nahradit konkurenční placené programy. Jak můžete vidět na obrázku, tak B-DJ má vše potřebné a pracuje se s ním velmi podobně jako s konkurenčními programy. Pokud jste již někdy pracovali s programy tohoto typu, tak s B-DJ můžete začít hrát ihned po vybalení console a nainstalování programu. Proto se ani nebudu popisem programu zabývat. Spolupráce mezi programem a consolí funguje samozřejmě výborně, protože program byl přímo napsán pro tento produkt. Za zmínku by snad ješte stálo to, že B-DJ umožnuje kromě MP3 mixovat i desky! Tato funkce se aktivuje pro daný kanál pultu pomocí tlačítka ANALOG INPUT. Po stisku tohoto tlačítka dojde k zastavení přehrávaní MP3 souboru a místo něj budete na ovládacích prvcích mixážního pultu pracovat s příváděným analogovým signálem např. z gramofonu. Zjednodušeně řečeno se BCD2000 bude v tomto režimu chovat jako klasický mixážní pult. Kromě crossfaderu, šavle, korekcí atd. můžete na přiváděný analogový signál aplikovat také efekty. Efekty, skiny, updaty a případně více informací o programu najdete na internetové adrese www.xylio.com.


DJDecks

DJDecks skalním čtenářům techna.cz jistě nemusím představovat, protože právě o tomto programu byla moje minulá recenze. Podobně jako B-DJ i program DJDecks pracuje s consoli BCD2000 výborně. I zde nemusíte skoro nic nastavovat a s consolí můžete začít pracovat ihned po připojení k počítači. Autoři DJDecksu totiž zahrnuli podporu tohoto produktu přímo do programu.

Virtual DJ 3.4

Na to, zda BCD 2000 funguje s programem Virtual DJ, jsem obdržel asi nejvíce dotazů, takže nyní se mnozí z vás dočkají plně objasňující odpovědi. Program Virtual DJ spolupracuje s touto consolí přes MIDI kódy. U verzí Virtual DJ 3.x  program sice detekuje stisk tlačítek a pohyb potenciometrů, ale problém je v tom, že pro určitá tlačítka a potenciometry detekuje stejné kódy. Takže původně byla tato console pro práci s Virtual DJ 3.x nepoužitelná! Naštěstí přiznivci tohoto programu našli způsob jak to udělat, aby console v tomto programu fungovala. Po použití programů MIDI Yoke a MIDI Translator spolu s příslušnými konfiguračními soubory je BCD2000 shopná s Virtual DJ 3.4 téměř korektně spolupracovat. Nevýhodou tohoto řešení však je, že zatím neumožňuje pracovat se všemi prvky console (např. Efektové potenciometry). Další nevýhodou je to, že pokud si budete chtít přizpůsobit soubor s klávesovými zkratkami k obrazu svému, tak se setkáte s problémy, kdy vámi namapovaný prvek bude ovlivňovat i jinou funkci, než jste požadovali. To je podle mě také důvod, proč autoři tohoto řešení nepoužili všechny prvky této console.Virtual DJ 4.x

Verze 4.0 již čte kódy jednotlivých ovládacích prvků správně a dokonce se u ní nachází i konfigurační soubor s MIDI kódy pro práci s BCD2000. Tento soubor však doporučuji přenastavit a s nastavováním si pěkně vyhrát. Je velmi důležité si vyzkoušet, jak se ovládací prvky chovají při určitém nastavení a podle nasbíraných zkušeností vše nastavit, protože jen tak bude BD2000 fungovat podle vašich představ a požadavků. U verze 4.1 došlo ještě k mírnému vylepšení, protože ve výběru zvukové karty můžete přímo zvolit BCD 2000. Během testování jsem u Virtual DJ 4.x narazil na tři nectnosti. Pokud používáte jeden výstup console pro kanál A a druhý pro kanál B, tak je vše OK. Pokud však použijete jeden jako MASTER a druhý jako výstup na sluchátka, tak v kanálu který máte navolen do sluchátek se neprojevuje manipulace s korekcemi. Na stejné chování jsem zprvu narazil i DJDecksu, ale po chvilce bádání jsem v Options nalezl volbu, která to měla na svědomí. Po její deaktivaci již vše fungovalo standardně. U VDJ4 jsem tuto záhadu zatím neobjasnil. Další nectností je to, že po otočení potenciometrem a následném vracení do středové polohy se virtuální potenciometr v programu do středové polohy nevrátí a zůstane poblíž ní, na to jsem narazil i u VDJ3.4. U předchozích dvou programů jsem tento nedostatek nezaznamenal. Poslední a nejzávažnější nectnosti je to, že při použití některých funkcí dojde k zatuhnutí programu, což má právě na svědomí použití console BCD 2000. Myslím, že první dva nedostatky nejsou příliš vážné a doufám, že ten poslední bude brzy odstraněn. O programu Virtual DJ jsem se již krátce zmínil v našich novinkách ze světa DJ techniky, ale doposud jsem se mu nikdy nijak moc detailně nevěnoval, a tak pro ty co tento program neznají, mám jistě dobrou zprávu, protože někdy v budoucnu se na techno.cz určitě objeví jeho detailní recenze.

Traktor DJ Studio 3.0

Na Traktor DJ Studio jsem byl také často tázán. Podobně jako Virtual DJ, tak i Traktor DJ Studio 3 spolupracuje s consolí BCD 2000 pomocí MIDI kódů. Přiřazování ovládacích prvků funkcím programu funguje dobře až na jednu vyjímku. Funkce scratching, pitch bend apd. se mi bohužel nepodařilo na JOG kolečkách rozchodit. Je to celkem známý problém, který se dá údajně vyřešit pomocí pomocného softwaru, podobně jak je tomu u Virtual DJ 3.4. Myslím si (doufám), že v některé z budoucích verzí Traktora bude zahrnuta plná podpora tohoto produktu. Firma Native Instruments by totiž byla sama proti sobě, protože potenciální zákazníci by místo jejich programu zvolili některý z konkurenčních produktů, který consoli BCD 2000 plně podporuje.

Ableton Live

Tento product není pro Ableton příliš vhodný, ale i přesto jsem obdržel dotaz, týkající se spolupráce BCD2000 s tímto programem. Spolupráce BCD2000 a Abletonu je možná, fadery, potenciometry i tlačítka se mi podařilo bezproblémů namapovat. Zda je ve spolupráci těchto dvou věcí nějaká velka chyba nevím, protože jsem to zas tak moc důkladně nezkoušel. Pro spolupráci s Abletonem bych totiž doporučil zakoupit úplně jiný kontroler a to Behringer BCR2000, který sice postrádá tahové fadery a JOGy, ale zase nabízí více tlačitek a otočných potenciometrů (nekonečných s LED indikaci polohy).

Závěr

Cena produktu Behringer BCD2000 se u nás pohybuje kolem 5000 Kč, což vzhledem k tomu co tato krabička nabízí, není zas tak moc. Za tuto velmi příznivou cenu totiž získáte MIDI kontroler, 4in-4out ASIO zvukovou kartu a celkem schopný mixovací program. Na druhou stranu by kontroler zase mohl fungovat lépe. V některých programech BCD2000 nefunguje na 100 procent a to je myslím největší problém tohoto produktu. Pokud nepatříte mezi příznivce tohoto typu produktů a raději využíváte služeb klasického mixážního pultu a gramofonů (nebo CD playerů) ve spolupráci s mixovacími programy, tak tuto consoli jistě upotřebíte přinejměnším jako zvukovou kartu, MIDI kontroler pak můžete také upotřebit například k ovládání efektů, stejně jak jsem to udělal já. Uvidíte, že i přes zmíněné nevýhody, se vám BCD2000 jako doplněk ke stávající technice zalíbí. Pomalu se blíží Vánoce, a tak dnešní článek můžete brát jako inspiraci, o co si Ježíškovi napsat. Případné dotazy k BCD 2000 mi můžete jako vždy psát na emailové adresy stereoman@centrum.cz, stereoman@techno.cz. Případně je můžete napsat do BCD 2000 fóra, které se nachází na stránkách www.stereoman.com-eu.net. Další informace o BCD 2000 můžete najít na stránkách firmy Behringer www.behringer.com.

www.stereoman.com-eu.net

 
 
 
 

ČLÁNKY AUTORA

 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerské linky: festivaly 2016