RECENZE

 

Technická recenze: Program Odesi

Pokud chtěl hudební producent dosáhnout kloudných výsledků, tak musel vědět, na jakých principech je hudební umění založeno. Bez znalosti hudební teorie totiž výsledky nestály většinou za nic, protože jednotlivé komponenty skladby nebyly sladěny tak, aby tvořily jednotný a dokonalý celek.

 

S rozvojem DAW softwarů na tuto skutečnost zareagovala celá řada vývojářů a tak začaly vznikat všelijaké "Music Theory Hacky", které na základě hudební teorie umožňovaly zrychlit produkci skladeb a také neznalost hudební teorie obejít. Objevila se tak celá řada pluginů a jiných doplňků, které hudební produkci zjednodušovaly. Některé funkce začali do svých produktů integrovat také výrobci DAW. Svou troškou do mlýna se rozhodla přispět i americká společnost stojící za populárním analyzátorem tóniny Mixed in Key. Její "Music Theory Hack" se jmenuje Odesi a dnes se na něj podíváme.

Odesi je velmi jednoduchý DAW, který je primárně určen k hudební produkci založené na hudební teorii s tím, že zde vytvořené výsledky budou pomocí MIDI souborů přeneseny do plnohodnotného DAW, kde bude skladba následně finalizována. Program má dvě verze, klasickou desktopovou aplikaci a webovou aplikaci. Ta však podporuje pouze prohlížeče Chrome a Safari. Kromě toho webová aplikace nenabízí veškeré funkce, kterými disponuje desktopová verze.

Odesi

Jak můžete vidět na screenshotu, tak v horní části programu se nachází menu s vodorovnou nástrojovou lištou, pod kterou se následně nachází okno s notovým zápisem. Vpravo vedle tohoto okna se nachází svislá nástrojová lišta. Horní menu slouží ke správě jednotlivých projektů včetně možnosti spolupracovat na nich s někým dalším, exportu a importu hudebního materiálu a k nastavení programu. Nástrojová lišta se pak stará o práci s oknem notového zápisu.

Zde nastavujeme přehrávání, zoom, tempo, délku kreslených not, tóninu a stupnici. Nastavení tóniny a stupnice ovlivňuje zobrazení jednotlivých not (řádků) notového zápisu. Kromě toho zde také můžeme aktivovat mixážní pult pro nastavení hlasitostí jednotlivých stop.

Svislá nástrojová lišta obsahuje nástroje k tvorbě jednotlivých prvků skladby. Každý z těchto nástrojů disponuje ovládáním hlasitosti a třemi efekty, kterými jsou delay, reverb a filtr. Kromě toho každý z nástrojů obsahuje také funkce uzamčení změn, mute a solo. Při aktivaci posledních dvou zmíněných funkcí také v okně notového zápisu dojde ke zmizení nepotřebných not. U funkce sólo zůstanou jen noty aktuální stopy a funkce mute tyto noty naopak zmizí.

Prvním nástrojem je Acapella/Audio, který slouží k importu audio souboru s acapella materiálem. Pochopitelně lze importovat jakýkoliv hudební obsah. V případě importu hudebního obsahu je tento soubor nejprve analyzován a následně uploadován na server výrobce. Po úspěšném importu dojde k zobrazení okna s waveformem importovaného obsahu a detekovaným tempem, tóninou a stupnicí. Tyto parametry můžete ještě upravit a následně dojde k importu obsahu do okna s notovým zápisem.

Dále zde máme nástroje Chords, Melody, Bassline a Drums, které slouží ke generování stejnojmenných prvků skladby. Tvorba skladby pak probíhá následovně: na svislé nástrojové liště klikneme na požadovaný nástroj a zvolíme přidat, čímž se aktivuje příslušné konfigurační okno daného nástroje a zároveň dojde k vložení not s výchozí konfigurací. Konfigurací jednotlivých parametrů konkrétního nástroje dojde k promítnutí těchto změn do notového zápisu. Každý z nástrojů obsahuje různé možnosti nastavení v závislosti na tom, o jaký prvek skladby se jedná. Kompletní výčet konfigurovatelných parametrů u jednotlivých nástrojů naleznete na následujícím obrázku.

Odesi
Jak vidíte, tak každý z konfigurovatelných parametrů nabízí mnoho předloh a možností, jak můžete ovlivnit daný prvek skladby. Jen rytmických předloh jsem napočítal přes 250. Předloh pro "chordprogression" jsem napočítal přes 80 atd. Výsledek v notovém zápisu pak lze dále manuálně upravovat pomocí myši, klávesnice nebo MIDI klaviatury, případně můžete vše komponovat manuálně bez generovaného obsahu. Nástroje Chords, Bassline a Drums lze v projektu použít jen jednou, zatímco nástroj Melody mnohokrát. S výjimkou nástroje Drums je však možné přesunout vytvořený notový obsah z jednoho nástroje do jiného nástroje. Výsledek můžeme nakonec prezentovat prostřednictvím nějakého VST instrumentu nebo pomocí dodávaného samplepacku, který obsahuje nepřeberné množství opravdu kvalitních zvuků (nástrojů). Z VST instrumentů jsou podporovány tyto produkty:

Arturia Analog Lab
Arturia ARP2600 V2
Arturia CS-80 V2
Arturia Jupiter-8 V2
Arturia Matrix-12 V
Arturia Mini V2
Arturia Modular V2
Arturia Oberheim SEM V
Arturia Prophet V2
Arturia Solina V
Arturia Spark
Arturia Vox V
Arturia Wurlitzer V
d16 LuSH 101
DATSOUNDS OBXD
Digital Suburban Dexed
EastWest Play
FabFilter One
FabFilter TwinKorg MonoPoly
Korg MS-20
Korg Polysix
LennarDigital Sylenth1
Manda Audio MT Power Drumkit 2
NI Absynth 5
NI Battery 4
NI Kontakt
NI Massive
Reveal Sound Spire
TAL-BASSLINE- 101
TAL-U-NO-LX
u-he Bazille
u-he TyrellN6
u-he Zebra2
XFER Serum

Lze použít i ostatní VST instrumenty, které máte nainstalovány, ale jejich kompatibilita není bohužel zaručena. U webové verze nelze VST instrumenty pochopitelně použít, překvapivě však chybí i všechny samplepacky. K dispozici je pouze piáno.

Posledním krokem je pak export díla do MIDI nebo Wav souboru. Můžete exportovat buď celý projekt, nebo jen část. Takto získaný hudební materiál pak následně vložíte do svého DAW, kde celý projekt dokončíte. V programu Odesi je pochopitelně možný i import MIDI souborů, ten je však momentálně možný pouze u souborů obsahujících maximálně 12 stop, což je zajímavé, protože k základním pěti stopám (Acapella/Audio, Chords, Melody, Bassline, Drums) se mi podařilo přidat dalších 27 stop melodie. Na přidání dalších stop již program nereagoval.

Po představení programu se konečně dostáváme k jeho hodnocení. Práce s programem je velice jednoduchá a rychlá, ale ne bezproblémová. K použití programu je nutné permanentní internetové připojení, protože program pracuje v cloudu. Na cestách bez připojení vám tedy program nebude vůbec fungovat! Párkrát se mi však stalo, že mi program napsal, že chybí připojení k internetu i přesto, že mé internetové připojení bylo v pořádku. Tento problém bylo vždy nutné řešit restartem programu. Dalším neduhem byla stabilita, kdy program bez varováni “spadnul“. Dále některé nepodporované VST instrumenty se mi buď vůbec nenačetly nebo se načetly, tvářily se funkčně, ale nevycházel z nich žádný zvuk. Takto se mi v programu Odesi choval například dnes velmi populární VST synťák VPS Avenger, který bohužel není mezi podporovanými, což je velká škoda. Program také nemá rád, když měníte velikost VST instrumentů.

Na druhou stranu program přináší přesně to, proč vznikl, a dělá to výborně. Dodávané samplepacky byly také velice povedené. Skladby komponované pomocí tohoto programu působí jednotným dojmem, žádná složka skladby o sobě nedává vědět, že v ní "nesedí". Myslím, že i tentokrát firma Mixed in Key odvedla dobrou práci. I cena je velmi příjemná a to pouhých 49,- $.

Viděl jsem již celou řadu zjednodušujících udělátek, ale s výjimkou DAW Waveform 9, který stojí více než dvakrát tolik, nebyl žádný z těch nástrojů tak komplexní a dobře provedený jako právě Odesi. Za tu cenu tento program i přes jeho všechny nedostatky určitě stojí. Nezapomeňte se podívat na YouTube nebo stránky výrobce, kde najdete videa a celou řadu dalších užitečných informací o tomto programu. Jsem zvědav, kolik nových producentů se po přečtení tohoto článku vyrojí...

Závěrem vás jistě napadlo, proč tento program neexistuje jako samostatný VST plugin... On existuje, ale v trochu jiné podobě. Výrobce tento program přepracoval a na jeho základě vznikly 3 pluginy Captain Chords VST, Captain Melody VST a Captain Deep VST, které dělají (s výjimkou nástrojů Acapella/Audio a Drums) přesně to samé co Odesi plus ještě něco navíc. Tyto pluginy jsou momentálně pouze pro MacOS, ale brzy by měla vyjít i jejich verze pro Windows. Kromě toho společnost Mixed in Key plánuje vydat další dva pluginy: Captain Hook a Captain Beat. Původně v předešlé větě mělo stát, že pluginy budou tři, ale ten třetí plugin je již oficiálně venku a jmenuje se Captain Play. Celý balík Captain Plugins stojí samostatně 79,- $, nebo je možná koupě společně s programem Odesi, kdy vás tato kombinace vyjde na 99,- $. V případě jakýchkoliv dotazů k tomuto tématu mě můžete jako vždy kontaktovat na mém emailu: stereoman@techno.cz.

web výrobce

 
 
 
 

ČLÁNKY AUTORA

 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerské linky: festivaly 2016